Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu – Delyth Prys a Robat Trefor (goln)

This work is licensed as

About the resource

Cyfres o saith erthygl gan arbenigwyr yn y maes, yn trafod agweddau ar gyfieithu, technolegau cyfieithu a hanes a sefyllfa'r diwydiant yng Nghymru. Mae’r cyfraniadau yn seiliedig ar waith ymchwil y cyfranwyr, ac ar gyflwyniadau a roddwyd ganddynt wrth hyfforddi myfyrwyr a chyfieithwyr mewn sesiynau ar gyfer Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a chwrs Tystysgrif Ôl-radd Astudiaethau Cyfieithu a Thechnoleg Cyfieithu Prifysgol Bangor. Cyfrol wreiddiol sydd ar gael ar ffurf e-lyfr yn unig.

Mae’r penodau fel a ganlyn:

 • Pennod 1: Cyd-destun gwleidyddol a chymdeithasol cyfieithu yn y Gymru gyfoes – Tegau Andrews,

 • Pennod 2: Cyweiriau Iaith y Gymraeg – Robat Trefor,

 • Pennod 3: Geiriaduron, termiaduron ac adnoddau defnyddiol eraill – Delyth Prys,

 • Pennod 4: Meddalwedd a Thechnoleg Cyfieithu – Gruffudd Prys, Delyth Prys,

 • Pennod 5: Golygu a Phrawfddarllen – Mared Roberts,

 • Pennod 6: Theori ac ymarfer cyfieithu yng Nghymru heddiw – Sylvia Prys Jones,

 • Pennod 7: Oes Rhywun yn Darllen? – Heini Gruffudd.

iBooks, Kindle, PDF

Gellir lawrlwytho'r e-lyfr uchod ar ffurf PDF, ePub neu Mobi: gweler 'Atodiadau' uchod.

 • I ddarllen yr e-lyfr ar sgrin cyfrifiadur a/neu i argraffu rhannau ohono, lawrlwythwch y ffeil PDF.
 • I ddarllen yr e-lyfr ar iBooks, Nook, Kobi a'r rhan fwyaf o ddyfeisiau e-ddarllen eraill, lawrlwythwch y ffeil ePub.
 • I ddarllen yr e-lyfr ar Kindlelawrlwythwch y ffeil Mobi.

Ceir cyfarwyddiadau ar gyfer darllen e-lyfr ar amrywiol declynnau yn yr atodiad. Mae modd hefyd defnyddio lleisiau Cymraeg synthetig IVONA i lefaru cynnwys ..

Resource Format
Resource Language
Creator
Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Created
Wednesday, 22 November, 2017
CCC

courses using this resource

Referencing[+]

 • Harvard

 • IEEE

 • MLA

To use this site as it was intended you need JavaScript to be enabled.