Ysgrifau ar Ieithyddiaeth a Geiriaduraeth Gymraeg – Delyth Prys (gol.)

This work is licensed as

About the resource

Cyfres o saith erthygl gan arbenigwyr yn y maes, yn trafod agweddau ar ramadeg y Gymraeg, gwahanol gyweiriau, geiriadura, a datblygiad iaith. Traddodwyd yn wreiddiol fel cyfres darlithoedd y Gîcs Gramadeg dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Gellir lawrlwytho'r e-lyfr uchod ar ffurf PDF, ePub neu Mobi: gweler 'Atodiadau' uchod.

  • I ddarllen yr e-lyfr ar sgrin cyfrifiadur a/neu i argraffu rhannau ohono, lawrlwythwch y ffeil PDF.
  • I ddarllen yr e-lyfr ar iBooks, Nook, Kobi a'r rhan fwyaf o ddyfeisiau e-ddarllen eraill, lawrlwythwch y ffeil ePub.
  • I ddarllen yr e-lyfr ar Kindlelawrlwythwch y ffeil Mobi.

Ceir cyfarwyddiadau ar gyfer darllen e-lyfr ar amrywiol declynnau yn yr atodiad. Mae modd hefyd defnyddio lleisiau Cymraeg synthetig IVONA i lefaru cynnwys e-lyfrau.

Resource Format
Resource Language
Creator
Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Created
Tuesday, 21 November, 2017
CCC

courses using this resource

Referencing[+]

  • Harvard

  • IEEE

  • MLA

To use this site as it was intended you need JavaScript to be enabled.