Nia Blackwell et al., 'Etifeddiaeth cloddio am lo ym maes glo de Cymru: llygredd dŵr ac opsiynau i’w leihau' (2014)

This work is licensed as

About the resource

Enillydd Gwobr Gwerddon am erthygl orau 2014.

Mae cloddio am lo a phrosesau cysylltiedig wedi effeithio ar amgylchedd naturiol rhan orllewinol maes glo de Cymru wrth i ddŵr llygredig sy’n arllwys o hen lofeydd gyrraedd y system hydrolegol leol. Mae gwaddol y gwaith cloddio yn yr ardal hon yn cynnwys ffurfiant dŵr llygredig, a lifa o sawl hen lofa, yn ogystal â ffurfiant mwynau haearn. Yn yr erthygl hon trafodir y prosesau tanddaearol sydd ar waith yn y glofeydd sy’n arwain at ffurfiant dŵr llygredig a mwynau haearn. Ymdrinnir yn benodol â phedair o’r hen lofeydd gan edrych ar y gwahanol systemau trin dŵr a ddefnyddir ar y safleoedd hynny. Mae’r systemau yn trin y dŵr llygredig drwy gael gwared â’r haearn fel bod y crynodiadau terfynol yn is na’r trothwy a bennwyd gan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

Nia Blackwell, William. T. Perkins ac Arwyn Edwards, 'Etifeddiaeth cloddio am lo ym maes glo de Cymru: llygredd dŵr ac opsiynau i’w leihau', Gwerddon, 18, Medi 2014, 55-76.

Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn Gwerddon, cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg ..

Resource Format
Resource Language
Creator
Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Created
Friday, 15 December, 2017
CCC

Referencing[+]

  • Harvard

  • IEEE

  • MLA

To use this site as it was intended you need JavaScript to be enabled.