Ffrainc a Cymru 1830–1880: Dehongliadau Ffrengig o Genedl Ddiwladwriaeth – Paul O'Leary

This work is licensed as

About the resource

Prif amcan yr e-lyfr hwn gan yr Athro Paul O'Leary yw archwilio’r modd y cafodd Cymru ei dehongli gan sylwebyddion a theithwyr Ffrangeg eu hiaith yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Gwneir hyn trwy gyflwyno ffynonellau yn yr iaith wreiddiol gyda chyfieithiadau i’r Gymraeg o destunau nad ydynt, hyd yn hyn, wedi’u defnyddio gan haneswyr. Maent yn dangos yr amrywiaeth o drafodaethau am Gymru a gafwyd yn Ffrainc, yn bennaf yn yr hanner canrif rhwng tua 1830 a’r 1870au pan drawsnewidiwyd Cymru gan dwf yn y boblogaeth (yng ngwlad a thref) a diwydiannu prysur. Mae’r ffynonellau yn ymwneud â thair thema oedd yn ganolog i fywyd yr oes: y duedd ymhlith rhai carfannau o bobl i wrthryfela yn erbyn awdurdod mewn cyfnod o newidiadau cymdeithasol ac economaidd sylfaenol; yr ysfa i wybod am wreiddiau ac effeithiau twf diwydiant a masnach; a safle iaith ddiwladwriaeth a’i diwylliant mewn cyfnod pan oedd gwledydd Ewrop yn ymdrechu i greu cymunedau cenedlaethol uniaith ac unffurf.

iBooks, Kindle, PDF

Gellir lawrlwytho'r e-lyfr uchod ar ffurf PDF, ePub neu Azw3: gweler 'Atodiadau' uchod.

  • I ddarllen yr e-lyfr ar sgrin cyfrifiadur a/neu i argraffu rhannau ohono, lawrlwythwch y ffeil PDF.
  • I ddarllen yr e-lyfr ar iBooks, Nook, Kobi a'r rhan fwyaf o ddyfeisiau e-ddarllen eraill, lawrlwythwch y ffeil ePub.
  • I ddarllen yr e-lyfr ar Kindlelawrlwythwch y ffeil Azw3.

Ceir cyfarwyddiadau ar gyfer darllen e-lyfr ar amrywiol declynnau yn yr atodiad. Mae modd hefyd defnyddio lleisiau Cymraeg synthetig IVONA i lefaru cynnwys ..

Resource Format
Resource Language
Creator
Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Created
Thursday, 23 November, 2017
CCC

courses using this resource

Referencing[+]

  • Harvard

  • IEEE

  • MLA

To use this site as it was intended you need JavaScript to be enabled.