Aled Gruffydd Jones, 'Iechyd ac iachawdwriaeth: meddygaeth, y corff a'r drefn foesol ym Mengâl drefedigaethol 1840-1935' (2013)

This work is licensed as

About the resource

Gan elwa ar haen hynod gyfoethog o archifau cenhadol Cymreig yn India’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a chychwyn yr ugeinfed ganrif, mae’r erthygl yn tynnu sylw at y modd y daeth gofal am y cleifion yn rhan ganolog, ond problemus, o’r Genhadaeth Gristnogol. Tra rhoddodd eu fferyllfeydd, eu clinigau a’u hysbytai lwyfan ac amlygrwydd i’r broses efengylaidd, ar yr un pryd agorwyd ganddynt dyndra dyfnach mewn cyswllt, er enghraifft, â gwleidyddiaeth rhyw a thrawsblannu arferion meddygol Gorllewinol mewn cymdeithas drefedigaethol.

Aled Gruffydd Jones, 'Iechyd ac iachawdwriaeth: meddygaeth, y corff a'r drefn foesol ym Mengâl drefedigaethol 1840-1935', Gwerddon, 14, Ebrill 2013, 8-28.

Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn Gwerddon, cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Resource Format
Resource Language
Creator
Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Created
Friday, 17 November, 2017
CCC

courses using this resource

Referencing[+]

  • Harvard

  • IEEE

  • MLA

To use this site as it was intended you need JavaScript to be enabled.