Sefydliadau

Sefydliadau

 • Prifysgol Aberystwyth

  Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymfalchïo yn ei hanes sy’n mynd yn ôl i 1872 - pan sefydlwyd gan bobl Cymru fel Prifysgol gyntaf yng Nghymru. Ers y dyddiau cynnar mae’r Brifysgol wedi datblygu ei chryfderau mewn amryw o feysydd.

 • Prifysgol Bangor

  Sefydlwyd Prifysgol Bangor ym 1884 ac mae ganddi draddodiad hir o ragoriaeth. Mae’n mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau o ran safonau academaidd ac o ran profiad myfyrwyr.

 • Prifysgol Glyndŵr

  Sefydlwyd Prifysgol Glyndŵr yn 2008 felly rydym yn dal yn un o’r prifysgolion ieuengaf yn y DU. Rydym wedi’n henwi ar ôl yr arwr a’r ysgolhaig Owain Glyndŵr, a’n nod yw ffafrio rhai o’r un athroniaethau ag ef.

 • Grŵp Llandrillo Menai

  Sefydlwyd Grŵp Llandrillo Menai yn 2012 yn dilyn uno Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor. Mae'n cyflogi 2,000 o staff ac mae'n darparu cyrsiau i tua 27,000 o fyfyrwyr ledled Ynys Môn a siroedd Conwy, Dinbych a Gwynedd. Y Grŵp yw sefydliad Addysg Bellach mwyaf Cymru ac yn un o grwpiau colegol mwyaf y Deyrnas Unedig.

 • Y Brifysgol Agored yng Nghymru

  Ni yw’r ceffylau blaen ym maes dysgu rhan amser a hyblyg. Felly, ymunwch â’r miliynau o fyfyrwyr sydd eisoes wedi cychwyn ar y daith a fydd yn gweddnewid eu bywyd.
  Does dim gwahaniaeth lle’r ydych chi os ydych chi am astudio gyda’r Brifysgol Agored. Ceir myfyrwyr y Brifysgol Agored ym mhob cod post yng Nghymru. Does dim gofynion mynediad ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau gradd, felly mae’r Brifysgol Agored wir yn agored i bawb.

Cydweithredwyr

 • Advanced Training Partnership

  The ATP for Sustainable and Efficient Food Production is a partnership between IBERS - Aberystwyth University, Bangor University and NIAB-TAG, supported by a number of industrial partners, offering postgraduate training through workshops and distance learning.

 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol

  Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

 • The Reaching Wider Partnership

  Reaching Wider aims to increase Higher Education (HE) participation from previously under-represented groups and communities in Wales (in particular Communities First areas). We do this by developing a programme of aspiration raising activities, creating new study opportunities and developing creative and innovative pathways to learning.

To use this site as it was intended you need JavaScript to be enabled.