Cyfryngau addysgol yn allweddol i’r broses o ddewis gradd a ffurfio barn o Brifysgolion

Green_screen_live_streaming_production_at_Mediehuset_København

CC-BY  (Rehak "Green screen live streaming production at Mediehuset København")

Mae bron i ddwy ran o dair (63%) o raddedigion* yn credu os y bo Prifysgol yn creu cyfryngau addysgol fel un o nifer o ddulliau addysgu, byddai hynny yn gwella eu barn o’r brifysgol honno. Dim ond 4% ddywedodd y byddai’n lleihau eu barn o sefydliadau o'r fath. Cyhoeddir yr ymchwil** gan Borth Dysgu CADARN, sy'n cefnogi ac yn ysgogi cynhyrchu adnoddau addysgol agored ac ar-lein.

Dywedodd Tom Bartlett, rheolwr prosiect Porth Dysgu CADARN: "Yn y blynyddoedd diwethaf, mae prifysgolion wedi bod yn gweithredu mewn amgylchedd sy'n gynyddol gystadleuol, â’r rhan fwyaf yn mabwysiadu ffordd o weithredu sy’n debycach i fusnesau. Bydd canlyniad diweddar refferendwm yr UE yn golygu angen pellach i barhau'n gystadleuol - nid yn unig o fewn Cymru a'r DU ond ledled y byd. Credwn fod cynhyrchu a darparu cyfryngau addysgol yn un elfen gall prifysgolion ei ymchwilio er mwyn canfod y fantais gystadleuol honno, ac mae ein arolwg diweddar yn cefnogi hyn.”

Mae tri chwarter o'r rhai holwyd (74%) yn credu byddai fideos rhagarweiniol am wahanol gyrsiau gradd yn ddefnyddiol wrth benderfynu ble i astudio. Yn ogystal, yr ail elfen mwyaf poblogaidd (90%) sy’n helpu i benderfynu lle i astudio yw fideos a grëwyd er mwyn esbonio pwnc neu gysyniad penodol; wedi ei ragflaenu gan wefan y Brifysgol (94%) yn unig.

Mae Tom yn parhau: "Er bod cynnal mantais gystadleuol yn bwysig, gall rhannu arfer gorau ac adnoddau helpu sefydliadau addysg uwch i frwydro yn erbyn y cyfyngiadau amser ac arian sydd arnynt wrth ddatblygu'r adnoddau hyn. Ein nod yw i barhau i helpu ac annog cynhyrchiadau o’r fath."

Diwedd

*Graddedigion o'r 1960au hyd y 2010au

**Holodd CADARN 156 o bobl ledled y DU ym mis Ebrill 2016

Am yr Awdur

Cyfeirio[+]

  • Creative Commons - Full

    Cyfryngau addysgol yn allweddol i’r broses o ddewis gradd a ffurfio barn o Brifysgolion by Tom Bartlett is licensed under Creative Commons - priodoliad
  • Creative Commons - Short

    This work by Tom Bartlett / Creative Commons - priodoliad
  • Harvard

  • IEEE

  • MLA

To use this site as it was intended you need JavaScript to be enabled.