Hanes a Hanes Economaidd a Chymdeithasol

In choosing to study the History and Economic and Social History Degree (V390) at Aberystwyth you'll immerse yourself not just in a huge choice of history, but also an understanding of how and why the world has evolved the way it has. This course is student-focused and you'll be able to build on your existing knowledge of history whilst pursuing what fundamentally interests you. Our History and Economic and Social History graduates are sought by employers for their highly developed research, analysis, teamwork and communications abilities.

Parhad
  1. 3 year(s)
Math o Gwrs
Math o Gwrs Disgrifiad

UG

Iaith Hyfforddi
Saesneg / Cymraeg
Iaith Asesu
Saesneg
Sut y byddwch yn astudio
Eich ymrwymiad
Commitment Description
  1. Your commitment is full time
Ble byddwch chi wedi eich lleoli
Disgrifiad o'r Parhad
  1. Starts: 2018

Dysgu Mwy

Cymorth gan y Coleg Cymraeg Cenedlathol

25% o'r cwrs ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r Coleg yn cynllunio a chefnogi darpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg ar sail strategol ar draws prifysgolion Cymru. Trwy gydweithio gyda’r prifysgolion mae’r Coleg yn eu galluogi i sicrhau a datblygu mwy o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Yn benodol, mae’n noddi swyddi darlithio cyfrwng Cymraeg, yn cefnogi prosiectau i greu darpariaeth ac adnoddau newydd, ac yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch trwy’r Gymraeg. Gellir gweld mwy o wybodaeth am waith y Coleg ar www.colegcymraeg.ac.uk.

Os ydych yn gyfrifol am addysgu ar gynllun astudio sydd ar ein gwefan a’ch bod yn dymuno ychwanegu eich cyfryngau addysgol, cliciwch y botwm isod i ddechrau arni.

Cofrestrwch i Ychwanegu

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymfalchïo yn ei hanes sy’n mynd yn ôl i 1872 - pan sefydlwyd gan bobl Cymru fel Prifysgol gyntaf yng Nghymru. Ers y dyddiau cynnar mae’r Brifysgol wedi datblygu ei chryfderau mewn amryw o feysydd.

Dewis lleoedd

Dewiswch dulliau

To use this site as it was intended you need JavaScript to be enabled.