Gwyddeleg / Hanes

Parhad
  1. 4 year(s)
Math o Gwrs
Math o Gwrs Disgrifiad

UG

Iaith Hyfforddi
Saesneg / Cymraeg
Iaith Asesu
Saesneg
Sut y byddwch yn astudio
Eich ymrwymiad
Commitment Description
  1. Your commitment is full time
Ble byddwch chi wedi eich lleoli
Disgrifiad o'r Parhad
  1. Starts: 2018

Dysgu Mwy

Cymorth gan y Coleg Cymraeg Cenedlathol

25% o'r cwrs ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r Coleg yn cynllunio a chefnogi darpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymraeg ar sail strategol ar draws prifysgolion Cymru. Trwy gydweithio gyda’r prifysgolion mae’r Coleg yn eu galluogi i sicrhau a datblygu mwy o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Yn benodol, mae’n noddi swyddi darlithio cyfrwng Cymraeg, yn cefnogi prosiectau i greu darpariaeth ac adnoddau newydd, ac yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch trwy’r Gymraeg. Gellir gweld mwy o wybodaeth am waith y Coleg ar www.colegcymraeg.ac.uk.

Os ydych yn gyfrifol am addysgu ar gynllun astudio sydd ar ein gwefan a’ch bod yn dymuno ychwanegu eich cyfryngau addysgol, cliciwch y botwm isod i ddechrau arni.

Cofrestrwch i Ychwanegu

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymfalchïo yn ei hanes sy’n mynd yn ôl i 1872 - pan sefydlwyd gan bobl Cymru fel Prifysgol gyntaf yng Nghymru. Ers y dyddiau cynnar mae’r Brifysgol wedi datblygu ei chryfderau mewn amryw o feysydd.

Dewis lleoedd

Dewiswch dulliau

To use this site as it was intended you need JavaScript to be enabled.