app icon Lawrlwythwch ein ap Android newydd, Golau, Camera, Addysg!. Nawr ar gael ar Google Play.

archwilio cyrsiau yng nghymru

Adnoddau Addysgol Agored

Mae prifysgolion ledled Cymru wedi llofnodi datganiad o fwriad i gynhyrchu cyfryngau addysgol a sicrhau eu bod yn agored ac ar gael i chi. Gallwch bori drwy’r casgliad o gyfryngau addysgol gan ein partneriaid ar y Porth Dysgu – fideos, podlediadau, dogfennau, gwefannau a llawer mwy.

Dysgu Mwy


Dyma pam mae Cadarn Dysgu Portal yn Bwysig i Addysg Uwch yng Nghymru

Adeg lansio Porth Dysgu CADARN, gofynnon ni i rai o’n gwesteion roi eu barn am y gwaith rydym yn ei wneud. Yn y fideo hwn, rydym yn clywed barn Nia Parry, cyflwynydd teledu adnabyddus yng Nghymru, Elan Clos Stephens CBE, Ymddiriedolwr y BBC dros Gymru, Mark Williams, AS Ceredigion a Rob Stockton, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell a TG ym Mhrifysgol Glyndŵr.

     
rhannu'r dudalen hon