Welsh / Mathematics

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Cymraeg a Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddi’n cael y cyfle i astudio mewn dwy adran uchel iawn eu bri sy’n arloesi o ran dysgu ac ymchwil, sef Adran y Gymraeg a’r Adran Mathemateg. Mae’r adrannau’n cynnig amrywiaeth ddigymar o ddewisiadau i fyfyrwyr, arbenigedd staff a’r adnoddau diweddaraf. Maent yn cyfuno dulliau creadigol a beirniadol ar yr un llaw ynghyd â sgiliau adnabod a dadansoddi siapiau, coladu data a chyfrifiadu. Ni chynigir y cyfuniad hwn gan unrhyw Brifysgol arall ym Mhrydain.

Mae gradd yn y Gymraeg yn agor drysau ac mae gwerth arbennig i’r cwrs hwn gan fod safon ymchwil ac addysgu’r adran yma yn Aberystwyth gyda’r uchaf posib. Rhan o waith yr Adran yw paratoi myfyrwyr ar gyfer y Gymru gyfoes a thu hwnt, a dyna a wnewn yn ystod dy gyfnod fel myfyriwr gyda ni. Bydd gradd yn y Gymraeg yn dy baratoi am amrywiaeth o swyddi ac yn datblygu dy sgiliau ieithyddol, creadigol a chyfathrebu. Fel adran rydym yn cynnal safonau sy’n gyson uchel ac yn cyflwyno cyrsiau deniadol, diddorol a pherthnasol i’n ffordd o weld Cymru a’r byd drwy’r Gymraeg. Byddi’n cael dewis o blith amrywiaeth helaeth o fodiwlau sy’n cwmpasu ystod eang o ddiddordebau ac yn dod yn rhan naturiol o’r bwrlwm sy’n gysylltiedig â’r Adran. Cei dy ddysgu gan arbenigwyr sy’n arloesi yn eu maes a byddi’n dilyn cwrs cyffrous a heriol. At hynny ceir gyfle unigryw i gyfuno’r astudiaethau hyn ag arbenigedd cwbl wahanol. Mae’r cynllun gradd Mathemateg yn cwmpasu elfennau craidd y ddisgyblaeth, ac yn ychwanegu dewis gwych o elfennau arbenigol. Cewch eich dysgu mewn darlithoedd a dosbarthiadau ymarferol sydd â chymhareb dda staff/myfyrwyr. Mae galw mawr am raddedigion y cynllun Mathemateg mewn llawer o ddiwydiannau oherwydd eu doniau datrys problemau, eu dull clir a dadansoddol o feddwl a’u gallu i ddadlau’n rhesymegol.

Duration
  1. 3 year(s)
Course Type Description

UG

Instruction Language
English / Welsh
Assessment Language
English
How you will study
Your commitment
Commitment Description
  1. Your commitment is full time
Where you will be based
Duration Description
  1. Starts: 2018

find out more

Support available from the Coleg Cymraeg

25% of the course available in the medium of Welsh

The Coleg plans and supports the provision of Welsh medium higher education on a strategic basis across all the universities in Wales. By working with the universities, the Coleg enables them to secure and develop more opportunities for students studying through the medium of Welsh. In particular, the Coleg sponsors Welsh medium lecturing posts, supports projects to create new resources, and offers scholarships to undergraduate and postgraduate students to study through the medium of Welsh. More information on the Coleg Cymraeg Cenedlaethol's work can be found on the website www.colegcymraeg.ac.uk

If you are responsible for teaching on a study scheme found on our website and would like to add your educational media, click the button below to get started.

Sign Up to Add

Aberystwyth University has a proud history dating back to 1872 – when it was established by the people of Wales as the first Welsh University. Since its early days the University has developed areas of great strength.

Choose places

Choose method

To use this site as it was intended you need JavaScript to be enabled.