Law with Welsh

Wrth ddewis astudio’r radd BA Y Gyfraith gyda Chymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth byddi’n rhannu dy amser rhwng dwy adran uchel eu bri sef Ysgol y Gyfraith ac Adran y Gymraeg. Mae’r radd gyfoes hon sydd yn gwbl addas ar gyfer yr unfed ganrif ar bymtheg yn cwmpasu pynciau traddodiadol a chyfoes a fydd yn dy arfogi gyda’r sgiliau sydd eu hangen mewn sawl gyrfa. Byddi’n graddio gyda medrau defnyddiol ar gyfer y byd gwaith, a fydd yn dy alluogi i siapio dy ddyfodol a datblygu’r yrfa y byddi’n ei haeddu.

Duration
  1. 3 year(s)
Course Type Description

UG

Instruction Language
English / Welsh
Assessment Language
English
How you will study
Your commitment
Commitment Description
  1. Your commitment is full time
Where you will be based
Duration Description
  1. Starts: 2018

find out more

Support available from the Coleg Cymraeg

25% of the course available in the medium of Welsh

The Coleg plans and supports the provision of Welsh medium higher education on a strategic basis across all the universities in Wales. By working with the universities, the Coleg enables them to secure and develop more opportunities for students studying through the medium of Welsh. In particular, the Coleg sponsors Welsh medium lecturing posts, supports projects to create new resources, and offers scholarships to undergraduate and postgraduate students to study through the medium of Welsh. More information on the Coleg Cymraeg Cenedlaethol's work can be found on the website www.colegcymraeg.ac.uk

If you are responsible for teaching on a study scheme found on our website and would like to add your educational media, click the button below to get started.

Sign Up to Add

Aberystwyth University has a proud history dating back to 1872 – when it was established by the people of Wales as the first Welsh University. Since its early days the University has developed areas of great strength.

Choose places

Choose method

To use this site as it was intended you need JavaScript to be enabled.