Y Gyfraith Gyda'r Gymraeg (Law with Welsh)

Mae’r gyfraith yn effeithio ar ein bywydau ni gyd, ac mae gwybodaeth i’r gyfraith yn gwella ein dealltwriaeth o’r gymdeithas a’r byd o’n cwmpas. Mae’r cwrs yn cynnig addysg eang yn y gyfraith, yn datblygu dealltwriaeth ac yn gallugoi graddedidgion i ddilyn gyrfaeodd yn y maes cyfreithiol.

Mae’r Gyfraith gyda’r Gymraeg yn radd gymwysedig yn y gyfraith i fyfyrwyr sy’n bwriadu dilyn gyrfa yng Nghymru ac sy’n dymuno sicrhau y byddant yn gallu defnyddio’u sgiliau cyfreithiol ar ôl graddio gyda’r un gallu a’r hyder yn y Gymraeg a’r Saesneg, er mwyn cyflawni anghenion cymdeithas ddwyieithog y Gymru fodern.

Gyda dyfodiad Deddfau Llywodraeth Cymru 1998 a 2006, sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel corff deddfwriaethol yng Nghaerdydd. Yn unol â’r Deddfau, mae’n rhaid i bob darn o ddeddfwriaeth a gynhyrchir gan y Cynulliad gael ei gyhoeddi’n ddwyieithog. Felly mae galw mawr yng Nghymru, nid yn unig am gyfreithwyr sy’n gallu darllen a deall dwy fersiwn y testun, ond sydd hefyd yn gallu cyfrannu at ddrafftio’r papurau’n ddwyieithog. Bydd y galw yma’n sicr o gynyddu wrth i broses ddeddfwriaethol y Cynulliad ddatblygu gydag amser.

Duration
  1. 3 years
Course Type Description

UG

Instruction Language
English / Welsh
Assessment Language
English
How you will study
Your commitment
Commitment Description
  1. Full time
Where you will be based
Duration Description
  1. Starts: 2015

find out more

Support available from the Coleg Cymraeg

25% of the course available in the medium of Welsh

The Coleg plans and supports the provision of Welsh medium higher education on a strategic basis across all the universities in Wales. By working with the universities, the Coleg enables them to secure and develop more opportunities for students studying through the medium of Welsh. In particular, the Coleg sponsors Welsh medium lecturing posts, supports projects to create new resources, and offers scholarships to undergraduate and postgraduate students to study through the medium of Welsh. More information on the Coleg Cymraeg Cenedlaethol's work can be found on the website www.colegcymraeg.ac.uk

If you are responsible for teaching on a study scheme found on our website and would like to add your educational media, click the button below to get started.

Sign Up to Add

Founded in 1884, Bangor University has a long tradition of excellence and exceeds expectations, both for academic standards and student experience.

Choose places

Choose method

To use this site as it was intended you need JavaScript to be enabled.